Welkom

Boodskap van die Uitvoerende Bestuurder Georganiseerde landbou se impak en doeltreffendheid is hoofsaaklik gesetel in die krag en gesondheid van sy voetspoor op die grond. Boereverenigings is die hartklop van Agri Gauteng. Lees meer ...
VISIE Die visie an Agri Gauteng is ekonomies van aard.  Dit het ten doel om die menslike en finansiële hulpbronne van die land op landbougebied te ontwikkel. MISSIE Die missie van Agri Gauteng is om namens sy lede die ontwikkeling, winsgewendheid, stabiliteit en volhoubaarheid van die kommersiële landbou in Suid-Afrika deur sy betrokkenheid en insette op provinsiale en nasionale beleidsvlak te bevorder. DOEL Die Organisasie is ‘n geregistreerde, openbare, nie-winsgewende organisasie, wat as ‘n verteenwoordigende provinsiale organisasie van landbouprodusente in Gauteng, landbou- aktiwiteite sal reguleer en fasiliteer.  Agri Gauteng is gestig met die volgende primêre en sekondêre doelstellings voor oë.
Agri Pyramid word gestig!!!! Op Vrydag 1 November 2013 het ʼn groot groep belangstellendes by Plot 15, Olifantstraat, Haakdoring in die Pyramid area bymekaargekom om te hoor wat Agri Gauteng vir boere kan beteken.  Nadat hulle breedvoerig ingelig is oor wat Agri Gauteng vir die boere kan beteken is daar besluit om ʼn boerevereniging met die naam Agri Pyramid te stig. Die volgende persone is verkies: Christo Dreyer, voorsitter, Jan Rossouw, onder voorsitter en Sanet Dreyer, sekretaris/tesourier. Opregte dank aan die volgende borge wat die aand moontlik gemaak het. Tertius Louw van Standard Bank, Fanie Roos van Suri Mmontana, Obaro, Posh Functions, Goodluck Lusern en laaste maar nie die minste Waltman Botha vir die beskikbaarstelling van die lokaal. Van links na regs: Jan Rossouw (Onder voorsitter), Sanet Dreyer (Sekretaris/tesourier), Christo Dreyer (Voorsitter) Frans van den Bergh (President Agri Gauteng)  
Agri Bronkhorstpruit Word Gestig!!!
Tuis
Website Designed and Maintained by a-Zuza.com Copyright 2015